FAQ, czyli NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Jak dołączyć do projektu?

Aby dołączyć do projektu, należy:

 1. Wypełnić formularz projektu TUTAJ. – Wypełnij go poprawnie, stąd będą pobierane dane do certyfikatu i zaświadczeń!
 2. Dołączyć do zamkniętej grupy na Facebooku TUTAJ. – Tutaj będą pojawiały się kolejne zadania projektowe, materiały oraz wszystkie informacje.

2. Nie znam języka migowego, czy mogę wziąć udział w projekcie? Czy poradzę sobie?

Zdecydowanie tak! Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych. Każdy znak, który będzie wykorzystywany w projekcie, zostanie dokładnie zaprezentowany za pomocą filmu, live’a, webinaru lub innej formy wybranej przez organizatora.

3. Do jakiej grupy wiekowej skierowany jest projekt?

Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny – „Migowy dla dzieci” skierowany jest do dzieci w wieku do lat 3, w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz do dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych i innych formach zajęć pozalekcyjnych, a także do dzieci w edukacji domowej. Do projektu zaproszeni są również nauczyciele specjaliści, pedagodzy specjalni, terapeuci i logopedzi, aby realizować projekt również w formie zajęć indywidualnych.

Prezentowane przez nas zadania będą przygotowane tak, aby opiekun mógł je modyfikować zgodnie z możliwościami swoich uczniów.

4. Pracuję z dziećmi słyszącymi, czy mogę wziąć udział w projekcie?

Tak! Głównym założeniem projektu jest zainteresowanie językiem migowym dzieci słyszących.

5. Pracuję z dziećmi z niepełnosprawnościami, czy możemy wziąć udział w projekcie? Czy poradzimy sobie?

Do projektu zaproszone są wszystkie dzieci, bez względu na ich niepełnosprawności. Opiekun musi jednak pamiętać, że to jego zadaniem będzie dostosowanie zadań projektowych do możliwości swoich uczniów. Zadania i treści projektowe nie są podzielone na poziomy trudności, nie zostały też przetłumaczone na język Breille’a czy język migowy.

6. Czy udział w projekcie jest płatny?

Zgodnie z regulaminem, udział w projekcie jest bezpłatny.

7. Kim są eksperci w projekcie?

Eksperci to osoby, które są specjalistami w pracy z dziećmi w różnych dziedzinach. Przygotowali oni narzędzia, scenariusze, webinary i inne pomoce, które będą prezentowane i realizowane podczas kolejnych modułów. Do każdego modułu przypisany jest inny specjalista, co oznacza, że każdy moduł będzie oparty o inny rodzaj zajęć z językiem migowym.

8. Jakie są zadania projektowe?

 1. Umieszczenie informacji o udziale w projekcie na stronie internetowej placówki, w mediach społecznościowych placówki* (z oznaczeniem organizatora) oraz w placówce poprzez zamieszczenie plakatu informującego.
 1. Zebranie wymaganych w regulaminie zgód.
 2. Realizacja modułu I wg instrukcji od organizatora i eksperta
 3. Sprawozdanie z realizacji modułu I – zamieszczenie w mediach społecznościowych placówki* zdjęć z opisem działań projektowych z modułu I, z oznaczeniem profilu organizatora i eksperta.
 4. Realizacja modułu II wg instrukcji od organizatora i eksperta
 5. Sprawozdanie z realizacji modułu II – zamieszczenie w mediach społecznościowych placówki* zdjęć z opisem działań projektowych z modułu II, z oznaczeniem profilu organizatora i eksperta.
 6. Realizacja modułu III wg instrukcji od organizatora i eksperta
 7. Sprawozdanie z realizacji modułu III – zamieszczenie w mediach społecznościowych placówki* zdjęć z opisem działań projektowych z modułu III, z oznaczeniem profilu organizatora i eksperta.
 8. Realizacja modułu IV wg instrukcji od organizatora i eksperta
 9. Sprawozdanie z realizacji modułu IV – zamieszczenie w mediach społecznościowych placówki* zdjęć z opisem działań projektowych z modułu IV, z oznaczeniem profilu organizatora i eksperta.
 10. Sprawozdanie z realizacji całego projektu (tj. wszystkich modułów) – zamieszczenie w mediach społecznościowych placówki* zdjęć z opisem działań projektowych ze wszystkich modułów razem, z oznaczeniem profilu organizatora i oraz wszystkich ekspertów (z modułu I, II, III i IV).

* Jeżeli Placówka nie posiada profilu w mediach społecznościowych, wówczas Opiekun zamieszcza posty zw. z projektem na swoim profilu prywatnym. Posty te muszą być ogólnodostępne, widoczne dla wszystkich odwiedzających dany profil. (Dalej czytaj pyt. 13.)

9. Co należy zrobić, aby otrzymać zaświadczenia realizacji modułu dla nauczyciela i dzieci?

Każdy uczestnik projektu, który zrealizuje w całości dany moduł i zamieści sprawozdanie zgodne z regulaminem, otrzyma zaświadczenia realizacji modułu dla nauczyciela i dzieci.

WAŻNE! Aby otrzymać zaświadczenie, należy również na początku prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny. Zaświadczenia będą wydawane na podstawie danych tam umieszczonych.

10. Co należy zrobić, aby otrzymać zaświadczenie realizacji całego projektu dla nauczyciela, dzieci oraz certyfikat z przeprowadzonego projektu dla placówki?

Uczestnik, który zrealizuje wszystkie cztery moduły (tj. cały projekt) oraz zamieści sprawozdanie z całego projektu wg instrukcji organizatora, dodatkowo na zakończenie projektu otrzyma zaświadczenie realizacji całego projektu dla nauczyciela, dzieci oraz certyfikat z przeprowadzonego projektu dla placówki.

WAŻNE! Aby otrzymać zaświadczenie, należy również na początku prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny. Zaświadczenia i certyfikaty będą wydawane na podstawie danych tam umieszczonych.

11. Czy mogę projekt realizować jako innowację pedagogiczną?

Projekt może być realizowany jako element innowacji pedagogicznej związanej z wprowadzaniem języka migowego w swojej codziennej pracy z dziećmi z wyraźnym oznaczeniem Organizatora Projektu w programie, przygotowywanych materiałach oraz umieszczanych relacjach z realizacji Projektu na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i w innych miejscach. Organizator nie przygotowuje żadnych dodatkowych materiałów związanych z innowacją pedagogiczną. Zgodę na realizację innowacji można pobrać TUTAJ.

12. Projekt już trwa, czy mogę jeszcze dołączyć? Kiedy jest ostateczny termin zapisów?

Uczestnicy mogą dołączyć w trakcie trwania projektu, nie ma ostatecznego terminu zapisów.

Moduły realizowane są wg harmonogramu zamieszczonego w regulaminie. W przypadku, gdy uczestnik dołączy do projektu w trakcie jego trwania, może on przeprowadzić moduł bieżący oraz wszystkie dotychczas zrealizowane moduły. Musi mieć jednak na uwadze, że zaświadczenia z realizacji poszczególnych modułów są wydawane wyłącznie w terminach zawartych w harmonogramie.

13. Moja placówka nie ma profilu w mediach społecznościowych, a ja (Opiekun) nie mam zgody, aby zamieszczać sprawozdania ze zdjęciami na swoim profilu prywatnym. Czy jest inna forma zdawania sprawozdań z realizacji modułów w takiej sytuacji?

W takim przypadku dopuszczalne jest, aby sprawozdania były umieszczane na stronie internetowej placówki. Jednak wcześniej Opiekun musi wystąpić o zgodę do Organizatora pisząc wiadomość na migowydladzieci@migumig.pl z uzasadnieniem. W treści maila należy zamieścić również: imię i nazwisko Opiekuna, nazwę placówki, adres strony internetowej placówki.

Jedynie po zgodzie Organizatora, sprawozdania umieszczane WYŁĄCZNIE na stronie internetowej placówki będą traktowane jako sprawozdania. W pozostałych przypadkach, zamieszczenie sprawozdań na stronie internetowej ZAMIAST na profilu w mediach społecznościowych, nie będzie zaliczało realizacji poszczególnych modułów.

14. Nie jesteśmy szkołą/ przedszkolem, ani inną placówką oświatową. Gdzie powinniśmy zamieszczać sprawozdania?

Osoby prowadzące gabinety prywatne zamieszczają sprawozdania na profilach w mediach społecznościowych swoich gabinetów. Jeśli nie posiadają takich profili, wówczas na swoich prywatnych kontach.

Oby realizujące projekt prywatnie (np. w domu z dziećmi) zamieszczają sprawozdania z realizacji projektu na swoich prywatnych kontach w mediach społecznościowych.

15. Wypełniłam/em formularz zgłoszeniowy, ale nie otrzymałam/em potwierdzenia. Czy coś źle zrobiłam/em?

Nie. NIE wysyłamy potwierdzeń do wysłanych formularzy zgłoszeniowych. Bezpośrednio po przesłaniu formularza, wyświetla się komunikat, że formularz został poprawnie przesłany.

16. Czy projekt może być realizowany przez kilku Opiekunów w jednej grupie?

Nie, do jednej grupy może być przypisany tylko jeden Opiekun.

17. Czy projekt może być realizowany przez kilku Opiekunów w jednej placówce?

Tak, jednak każdy Opiekun musi realizować projekt w innej grupie. Każdy opiekun będzie też zdawał oddzielne sprawozdanie dla swojej grupy. Sprawozdania nie mogą być połączone, ani kopiowane.

18. Gdzie i kiedy znajdę zadania projektowe?

Zadania projektowe będą pojawiały się w dniu rozpoczęcia modułów (chyba, że dzień ten przypada na weekend, wówczas w pierwszy dzień roboczy po weekendzie). Wszystkie informacje będą umieszczane w grupie projektowej na facebooku oraz na stronie internetowej projektu.

19. Gdzie i kiedy znajdę plakat projektu?

Plakat zostanie udostępniony na stronie projektu oraz w grupie projektowej na facebooku, gdy tylko wszyscy Eksperci zostaną zaprezentowani na profilu MiguMig.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *