Zajęcia cykliczne

Regularne, cotygodniowe spotkania

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu. Ich długość uzależniona jest od wieku dzieci, adekwatnie do możliwości rozwojowych dzieci. Odbywają się w małych, ok. 10 osobowych grupach. Z uwagi na ograniczenia czasowe, zajęcia cykliczne prowadzone są wyłącznie na terenie Wrześni i bliskich okolic.

Wychodząc na przeciw coraz częstszym zapytaniom o cykliczne zajęcia dla szkół i przedszkoli z różnych zakątków Polski, do naszej ofert dodajemy ZDALNE ZAJĘCIA CYKLICZNE! Ostatnie miesiące pokazały nam, że migająco możemy bawić się także na odległość. Idziemy więc za ciosem i otwieramy się na zdalne łączenia na terenie całego kraju!

Zajęcia w przedszkolach opierają się o zabawy z językiem migowym w kole na dywanie, z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi dydaktycznych. Wspólnie śpiewamy, tańczymy, rozwiązujemy zagadki i łamigłówki, rozmawiamy, czytamy bajki i robimy wszystko to, co jest bliskie sercu dziecka. Podczas wszystkich aktywności cały czas towarzyszy nam język migowy.

Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym trwają 45 minut i odbywają się w małych, ok. 10 osobowych grupach, raz w tygodniu. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci, wykorzystują nabywane umiejętności czytania, zawierają elementy pracy w grupach i pracy samodzielnej. Uczymy się poprzez różnorodne ćwiczenia, zadania, konkursy, pracujemy w ławkach i na dywanie.

Pracą dziecka jest zabawa.
Dzieci uczą się poprzez wszystko, co robią.

Carolyn Hooper